Podziękowania - Policja Warmińsko-Mazurska

Podziękowania

Podziękowania

Podziękowania dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu

Podziękowania dla policjantów za wsparcie akcji "FOSa Dzieciom i Seniorom"

Podziękowania Wojewody Warmińsko-Mazurskiego za profesjonalizm w rozwiązywaniu zadań ćwiczebnych w trakcie ćwiczenia sprawdzającego Krajowy Plan postępowania awaryjnego na wypadek zdarzeń radiacyjnych "PROMIEŃ 2019"

Podziękowania dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Nidzicy

Podziękowania dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie za przekazanie samochodów na potrzeby Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Borkowice

Podziękowania dla policjantki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie