Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych - Policja Warmińsko-Mazurska

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych

Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych KWP


ul. Partyzantów 6/8
10-521 Olsztyn

 

Zamówienia publiczne
tel. (89) 522 52 00,
(89) 522 57 60,
fax (89) 522 52 05
e-mail: zamowienia@ol.policja.gov.pl

 

Fundusze pomocowe
tel. (89) 522 55 96,  fax (89) 522 52 05
e-mail: fundusze@ol.policja.gov.pl

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Kierownik SEKCJI

mgr Józef Tatol

 

stanowiska ds. udzielania zamówień publicznych


starszy inspektor mgr Katarzyna Tatyrża 
tel. (89) 522 57 60
starszy inspektor mgr Edyta Szałkiewicz
tel. (89) 522 52 00

 

stanowiska ds.  funduszy pomocowych


starszy specjalista mgr  Agnieszka Mickiewicz
tel. (89) 522 55 96 

starszy inspektor mgr Aleksandra Gorazda
tel. (89) 522 55 96
    

ZADANIA I FUNKCJE

  1. Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, działając z upoważnienia i w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie na podstawie Regulaminu Komendy Wojewódzkiej Policji oraz obowiązujących aktów prawnych,  realizuje zadania związane z:

a) planowaniem, pozyskiwaniem i rozliczaniem wydatkowania środków pozabudżetowych i funduszy pomocowych,
b) planowaniem i realizowaniem procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, objętych obowiązkiem stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych.

  1. Sekcja Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych podlega bezpośrednio Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie nadzorującemu służbę wspomagającą.