Wydział Komunikacji Społecznej - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Komunikacji Społecznej

 Wydział Komunikacji Społecznej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Partyzantów 6/8  
10-521 Olsztyn  
tel. (89) 522 54 30
fax (89) 522 56 25

e-mail: naczelnik.wks@ol.policja.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału

nadkom. Robert Brzycki

 

Sekretariat
Sekretarka Małgorzata Rzemieniewska
e-mail: malgorzata.rzemieniewska@ol.policja.gov.pl
(89) 522 54 30

Edyta Żukowska - odpowiedzialna m.in za obsługę zagadnień związanych z Funduszem Prewencyjnym PZU
e-mail: edyta.zukowska@ol.policja.gov.pl
(89) 522 54 30
 

Zespół Prasowy
 Rzecznik kom. Krzysztof Wasyńczuk.
(89) 522 52 59, (89) 522 52 52

Zespół Zarządzania Jakością
(89) 522 57 61, (89) 522 54 40

Zespół Komunikacji Wewnętrznej

Redaktor Naczelny dwutygodnika "Informator KWP w Olsztynie" Bożena Przyborowska
e-mail: bozena.przyborowska@ol.policja.gov.pl
(89) 522 54 41

Zespół Ogólny
Koordynator podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro
e-mail: jolanta.szymulewska-ozioro@ol.policja.gov.pl
tel. (89) 522 54 38, (89) 522 54 37

 

Zakres zadań
Zadaniem Wydziału Komunikacji Społecznej jest realizacja polityki informacyjnej Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, poprzez:

 • kształtowanie i prowadzenie w środkach masowego przekazu polityki informacyjnej oraz medialną obsługa zdarzeń o zasięgu wojewódzkim;
 • analizę,  ocenę i monitorowanie obszarów mających wpływ na wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek Policji w województwie, kształtowanie wizerunku oraz kreowanie działań podnoszących efektywność pracy Policji;
 • koordynowanie i realizowanie badań opinii społecznej;
 • prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej Komendanta oraz wykonywanie pozostałych zadań wynikających z przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 • przygotowywanie analiz systemowych funkcjonowania jednostek Policji, głównych kierunków pracy oraz sprawozdań z ich realizacji;
 • formułowanie strategii Komendanta oraz koordynowanie działań w obszarze planowania strategicznego;
 • utrzymywanie Systemu Zarządzania Jakością;
 • koordynowanie procesów Kontroli Zarządczej oraz utrzymywanie Systemu Zarządzania Ryzykiem w Komendzie i jednostkach Policji;
 • prowadzenie i koordynowanie międzynarodowej współpracy pozaoperacyjnej jednostek Policji;
 • utrzymywanie i rozwój komunikacji wewnętrznej;
 • przygotowywanie i wydawanie dwutygodnika pt. "Informator KWP w Olsztynie".