Wydział Łączności i Informatyki - Policja Warmińsko-Mazurska

Wydział Łączności i Informatyki

Wydział Łączności i Informatyki
Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie

ul. Pstrowskiego 3
10-049 Olsztyn
tel. (89) 522 54 50
fax (89) 522 54 95
 
 
 

Naczelnik Wydziału

kom. Robert JACKIEWICZ
 

zastępca naczelnika wydziału

kom. Sławomir RUSZCZYK
 
 
 
Naszą misją jest:
Dostarczenie każdemu uprawnionemu funkcjonariuszowi i pracownikowi Policji narzędzi, usług oraz informacji niezbędnych do realizacji ustawowych zadań Policji oraz wypełniania zobowiązań międzynarodowych. Zbudowanie teleinformatyki Policji na miarę XXI wieku.
 
 
Do podstawowych zadań Wydziału Łączności i Informatyki Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie należy:
  • Eksploatacja  i wdrażanie systemów teleinformatycznych,
  • Opracowywanie, testowanie i opiniowanie nowych rozwiązań programowo - technicznych oraz ich wdrażanie w podległych jednostkach policji, 
  • Organizowanie łączności radiowej i przewodowej w ramach współdziałania z innymi służbami, jednostkami oraz instytucjami,
  • Zaopatrywanie jednostek podległych w sprzęt łączności i informatyki oraz jego instalacja.