Statystyki ogólne - Ogólne statystyki - Policja Warmińsko-Mazurska

Ogólne statystyki

POSTĘPOWANIA WSZCZĘTE, PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE I WYKRYWALNOŚĆ W ROKU 2016
 

JEDNOSTKA/ POWIAT postępowania wszczęte przestępstwa stwierdzone liczba podejrzanych wykrywalność (%)
elbląski 4047 4125 1832 72,4
bartoszycki 1048 868 466 66,9
braniewski 877 791 559 78,8
działdowski 961 947 479 69,9
ełcki 1586 1578 950 74,1
giżycki 1092 1006 471 61,4
gołdapski 401 348 249 84,3
iławski 1777 1859 899 69,4
kętrzyński 784 740 416 73,1
lidzbarski 727 780 431 69,2
mrągowski 718 704 362 65,0
nidzicki 632 940 370 78,9
nowomiejski 654 629 431 79,5
olecki 513 436 316 76,9
ostródzki 2167 1867 1025 68,0
piski 1084 1137 575 72,6
szczycieński 1442 1359 620 64,7
węgorzewski 433 341 206 74,2
KMP Olsztyn 7061 6196 2191 54,9
KWP Olsztyn 94 404 72 70,4
województwo warmińsko-mazurskie 28098 27056 12920 67,6

 

Statystyki w rozbiciu na artykuły Kodeksu Karnego*
 

rok 2017

rok 2016

rok 2015

rok 2014

rok 2013

 

Przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w województwie warmińsko-mazurskim na przestrzeni ostatnich lat

 

rok przestępstwa stwierdzone liczba podejrzanych wykrywalność (%)
2016 27056 12920 67,6
2015 27445 12748 64,8
2014 29046 13562 67,1
2013 32571 16740 66,9
2012 37375 21056 71,8
2011 39193 22227 72,1
2010 37666 21868 71,6
2009 38841 22660 71,6
2008 39364 24282 73,6
2007 44876 25801 75,5


Przestępstwa stwierdzone w poszczególnych powiatach

 Lata 1999 - 2000

Lata 2001 - 2006

Lata 2007 - 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

* Wszystkie akty prawne znajdują się w Internetowym Systemie Aktów Prawnych Sejmu RP - http://isap.sejm.gov.pl/search.jsp